SPORT en SPORTBEGELEIDING - 2de graad


Omschrijving Studiekeuze

In deze studierichting ontwikkelen jongeren een breed bewegingsprofiel en krijgen ze een uitgesproken specifieke wetenschappelijke vorming. Het globale studiepakket van SPORT en SPORTBEGELEIDING is minder theoretisch-wetenschappelijk dan sportwetenschappen. De beoordelingseisen van de sportvakken daarentegen vallen veel zwaarder uit. Er staan in deze studierichting dan ook dubbel zoveel lestijden hiervan op het programma. Je moet over een goede fysieke conditie beschikken voor verschillende disciplines en gemotiveerd zijn om extra inspanningen te leveren voor disciplines waar je iets minder aanleg of interesse voor hebt. Leerlingen worden voorbereid om vlot te kunnen doorstromen naar graduaatsopleidingen en professionele bachelors die inhoudelijk aansluiten bij het profiel van de richting.

Kies je voor de richting SPORT en SPORTBEGELEIDING dan bieden wij verschillende sportspecialisaties aan. We trekken hierbij de lijn van ons edusport concept gewoon door naar de tweede graad. Dit betekent dat onze leerlingen van de tweede graad zich verder kunnen vervolmaken binnen volgende sporten: zwemmen, waterpolo, gymnastiek, tennis, basketbal, voetbal, skateboarden, tennis, padel en dans.

Extra trainingen kunnen bijkomende kosten geven. Je kunt verplicht worden tot deelname aan sportstages, uitstappen en competities. De klemtoon ligt op het sporttechnische, maar er is ook aandacht voor het beleven van beweging, de bewegingscultuur van de vrije tijd, fairplay, samenwerking, verantwoordelijkheid, aanvaarden van regels, waarden en normen. Theoretische vakken ondersteunen de praktijk van de sport, het inzicht in gezondheids- en trainingsprincipes, een verantwoorde spelorganisatie, het leidinggeven en omgaan met groepen.

Inschrijven

Basisvorming

Vak uur/week
Levensbeschouwelijk 2
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 2
Geschiedenis 1
Nederlands 3
Wiskunde 3
Natuurwetenschappen 1
Toegepaste informatica 1
  16

Specifiek gedeelte Sport

Vak uur/week
Toegepaste biologie 1
Sportdidactiek 3
Bewegingswetenschappen 2
Praktijk sport 10
  16

Basisvorming

Vak uur/week
Levensbeschouwelijk 2
Aardrijkskunde
Engels 2
Frans 2
Geschiedenis 1
Nederlands 3
Wiskunde 3
Natuurwetenschappen 1
Burgerschap 1
  15

Specifiek gedeelte LO en Sport

Vak uur/week
Toegepaste biologie
Sportdidactiek 3
Bewegingswetenschappen 4
Praktijk sport 10
  17
  • Theorie sport: toegepaste psychologie, anatomie, sportdidactiek, theoretische achtergrond van de verschillende sportdisciplines. Het specifieke gedeelte van de opleiding biedt leerlingen in een sportcontext inzichten uit de domeinen anatomie, fysiologie, bewegingswetenschappen en psychologie. Daarnaast leren leerlingen een ondersteunende rol op te nemen bij bewegingsactiviteiten voor verschillende doelgroepen.
  • Praktijk sport: balsporten, turnen, atletiek, zwemmen, blessurepreventie...
  • 4u keuzesporten: voetbal, basketbal, tennis, gymnastiek, volleybal, waterpolo, zwemmen, dans, padel, skateboarden en fitness (exclusief derde graad).