Lichamelijke opvoeding en sport - 2de en 3de graad


Omschrijving Studiekeuze

In deze studierichting ontwikkelen jongeren een breed bewegingsprofiel en krijgen ze een uitgesproken specifieke wetenschappelijke vorming. Het globale studiepakket van Lichamelijke opvoeding en sport is minder theoretisch-wetenschappelijk dan sportwetenschappen. De beoordelingseisen van de sportvakken daarentegen vallen veel zwaarder uit. Er staan in deze studierichting dan ook dubbel zoveel lestijden hiervan op het programma. Je moet over een goede fysieke conditie beschikken voor verschillende disciplines en gemotiveerd zijn om extra inspanningen te leveren voor disciplines waar je iets minder aanleg of interesse voor hebt. Leerlingen worden voorbereid om vlot te kunnen doorstromen naar graduaatsopleidingen en professionele bachelors die inhoudelijk aansluiten bij het profiel van de richting.

Kies je voor de richting lichamelijke opvoeding en sport dan bieden wij verschillende sportspecialisaties aan. We trekken hierbij de lijn van ons edusport concept gewoon door naar de tweede graad. Dit betekent dat onze leerlingen van de tweede graad zich verder kunnen vervolmaken binnen volgende sporten: zwemmen, waterpolo, gymnastiek, tennis, basketbal, voetbal, skateboarden, tennis, padel en dans.

Extra trainingen kunnen bijkomende kosten geven. Je kunt verplicht worden tot deelname aan sportstages, uitstappen en competities. De klemtoon ligt op het sporttechnische, maar er is ook aandacht voor het beleven van beweging, de bewegingscultuur van de vrije tijd, fairplay, samenwerking, verantwoordelijkheid, aanvaarden van regels, waarden en normen. Theoretische vakken ondersteunen de praktijk van de sport, het inzicht in gezondheids- en trainingsprincipes, een verantwoorde spelorganisatie, het leidinggeven en omgaan met groepen.

Inschrijven

Basisvorming

Vak uur/week
Levensbeschouwelijk 2
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 2
Geschiedenis 1
Nederlands 4
Wiskunde 3
Natuurwetenschappen 1
Fysica 1
Toegepaste informatica 1
  18

Specifiek gedeelte Sport

Vak uur/week
Toegepaste biologie  
Chemie  
Sport en bewegingsleer 1
Toegepaste psychologie 1
Sportdidactiek 2
Praktijk sport 10
GIP en stage  
  14

Basisvorming

Vak uur/week
Levensbeschouwelijk 2
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 2
Geschiedenis 1
Nederlands 4
Wiskunde 3
Natuurwetenschappen 1
Fysica 1
Economische vaardigheden 1
  18

Specifiek gedeelte Sport

Vak uur/week
Toegepaste biologie 1
Chemie 1
Sport en bewegingsleer 1
Toegepaste psychologie 1
Sportdidactiek 2
Praktijk sport 10
GIP en stage  
  17

Basisvorming

Vak uur/week
Levensbeschouwelijk 2
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 2
Geschiedenis 1
Nederlands 3
Wiskunde 2
  13

Specifiek gedeelte Sport

Vak uur/week
Toegepaste biologie 1
Chemie  
Theorie sport 10
Praktijk sport 10
GIP en stage  
  21

Basisvorming

Vak uur/week
Levensbeschouwelijk 2
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 2
Geschiedenis 1
Nederlands 3
Wiskunde 2
  13

Specifiek gedeelte Sport

Vak uur/week
Toegepaste biologie 1
Chemie  
Theorie sport 8
Praktijk sport 10
GIP en stage 2
  21
  • Theorie sport: toegepaste psychologie, anatomie, sportdidactiek, theoretische achtergrond van de ver-schillende sportdisciplines. Het specifieke gedeelte van de opleiding biedt leerlingen in een sportcontext inzichten uit de domeinen anatomie, fysiologie, bewegingswetenschappen en psychologie. Daarnaast leren leerlingen een ondersteunende rol op te nemen bij bewegingsactiviteiten voor verschillende doelgroepen.
  • Praktijk sport: balsporten, turnen, atletiek, zwemmen, blessurepreventie...
  • 4u keuzesporten: voetbal, basketbal, tennis, gymnastiek, volleybal, waterpolo, zwemmen, dans, trampoline, padel en skateboarden.